دوره و شماره: دوره 18، شماره 2 - شماره پیاپی 36، اسفند 1399، صفحه 103-315 
شناسایی، پراکنش و دامنه میزبانی زنبور‌های بذرخوار (Hymenoptera: Eurytomidae ( روی برخی گیاهان مرتعی در مناطق مرکزی وجنوبی ایران

صفحه 165-175

سمانه فروزانی؛ حمید عادلی منش؛ ابراهیم صادقی؛ ایاد السندی؛ ناصر فرار؛ سید رضا گلستانه؛ سید حسن سعادتی؛ علیرضا حق شناس؛ فرشاد حقیقیان؛ مارینا زرووا؛ ویکتور فورسف؛ حمید یارمند؛ وحیدرضا منیری


شناسایی اندوفیت های قارچی ریشه گیاهان مرتعی در استان مازندران

صفحه 216-232

خدیجه گودرزیان؛ محمد علی تاجیک قنبری؛ ولی اله بابایی زاد؛ َشیده موجرلو


شناسایی مناطق مستعد وقوع غلظت های بالای گردوغبار و بررسی همدیدی آن در حوضه جازموریان

صفحه 254-273

زهرا سعیدی فر؛ محمد رحیمی؛ سکینه لطفی نسب اصل؛ محمد خسروشاهی؛ محمد یزدانی


خصوصیات خاک در زیستگاه‌های طبیعی قارچ ترافل (Tuber spp.) در استان گلستان

صفحه 274-286

سیده معصومه زمانی؛ ریحانه غلامی قوام آباد؛ اسداله کریمی دوست؛ ستار زینالی