درباره نشریه

مجله تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران از سال 1381 با مجوز صادر شده به شماره 124/18442 به تاریخ 17/12/81 توسط وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی به عنوان یک مجله پژوهشی، توسط موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور منتشر می شود. 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه شماره 1000381/3 مورخه 8/5/1391 با اعطای درجه علمی-پژوهشی به این مجله از شماره 2 سال 1389موافقت کرده است.

 

به منظور حمایت از پژوهشگران، دانشجویان و علاقمندان به حمایت و حفاظت از منابع طبیعی کشور، چاپ مقاله در این نشریه به صورت رایگان انجام می‌شود.