راهنمای نویسندگان

این نشریه انواع مقاله‌های کامل اصیل پژوهشی، علمی-مروری، علمی-ترویجی، مقاله کوتاه و گزارش علمی در زمینه‌‌های زیر را به چاپ می‌رساند:

 

 1- اکولوژی، بیولوژی، فیزیولوژی و ژنتیک جمعیت وبندپایان، جوندگان، عوامل بیمارگر، رستنی‌‏ های مزاحم در عرصه های جنگل، مرتع، بیابان . کویر، گیاهان دارویی، درختان سریع الرشد

 2- مدیریت تلفیقی آفات، بیماری‏ها و رستنی‏ های مزاحم (IPM) در عرصه جنگلها، جنگل کاری ها، مراتع، گیاهان بیابانی و کویر، تولید چوب، گیاهان دارویی

 3- شناسایی، معرفی و حفاظت منابع ژنتیکی بندپایان مفید، میکروارگانیسم های مفید و قارچ های خوراکی به منظور حفظ تنوع زیستی در عرصه منابع طبیعی کشور

 4- شناسایی، معرفی و بهره برداری از عوامل بیولوژیک، غیرشیمیایی و فراورده های جانبی از گیاهان برای ایجاد ارزش افزوده در راستای حمایت و حفاظت از منابع طبیعی

 5- روش های قرنطینه ای، بهداشت، کاهش آلاینده‎‏ های زیست-محیطی و حفاظت از آتش‎‏ سوزی در جنگلها و مراتع 

 6- تحلیل نقش انسان و روش های مدیریت در تخریب عرصه های جنگل، مرتع و بیابان و ارائه روش های نوین و صحیح مدیریت

 7- روش های نوین برای پایش و پیش آگاهی از رخدادهای طبیعی و تغییر اقلیم برای حفاظت بیشتر از عرصه های طبیعی

 

  راهنمای نگارش مقاله

- برای دریافت راهنمای نگارش مقاله کامل پژوهشی، اینجا کلیک کنید.

- برای دریافت راهنمای نگارش مقاله پژوهشی کوتاه و گزارش علمی، اینجا کلیک کنید.

- برای دریافت راهنمای نگارش مقاله علمی-تحلیلی، اینجا کلیک کنید

- برای دریافت راهنمای نگارش مقاله علمی-ترویجی، اینجا کلیک کنید

برای دریافت راهنمای نگارش مشخصات نویسندگان مقاله، اینجا کلیک کنید.

- برای دریافت راهنمای نکات کلی نگارش مقاله، اینجا کلیک کنید.

- برای دریافت راهنمای نام گذاری فایل های ارسالی مقاله، اینجا کلیک کنید.

- برای دریافت فرم تعهد دوفصلنامه، اینجا کلیک کنید.

- برای دریافت فرم تعارض منافع، اینجا کلیک کنید.

-برای دریافت پیشنهادها برای  نحوۀ انتخاب واژه ها و ویراستاری در نگارش مقاله اینجا کلیک کنید.

 

نکته:

1- قدردانی از حامی یا تامین کننده اعتبار پژوهش (در صورت وجود) در قسمت سپاسگزاری مقاله، درج گردد. 

2- بازه زمانی بررسی اولیه مقالات دریافتی (اعلام نظر به نویسنده یا آغاز فرایند داوری) حداکثر 10 روز می باشد.

3- این نشریه هزینه ای بابت داوری و  چاپ مقاله از نویسنده (نویسندگان) دریافت نمی کند.