اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 233
تعداد پذیرش 83
تعداد عدم پذیرش 103

مقالات منتشر شده (از سال 1381)
تعداد دوره‌ها 20
تعداد شماره‌ها 39
تعداد مقالات 361
تعداد مشاهده مقاله 257356
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 19 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 192 روز
درصد پذیرش 36 %