اهداف و چشم انداز

 اهداف و چشم‌انداز نشریه

 

1- انتشار و اشاعه پژوهش‌های اصیل و آخرین یافته‏‌های جدید پژوهشی به منظور گسترش مرزهای دانش در زمینه حمایت و حفاظت منابع طبیعی کشور

2- توسعه پژوهش‌های کاربردی در زمینه حفاظت و حمایت از منابع طبیعی کشور

3- ارتقای دانش جامعه از طریق اطلاع‎ رسانی پیشرفت‏‌های علمی و همچنین جلوگیری از تکرار فعالیت‌های مشابه 

4- ایجاد بستر مناسب برای شناسایی و تحلیل چالشها، ارائۀ راهکارها و دستاوردها برای کلیه مخاطبین منابع طبیعی کشور

 

این نشریه انواع مقاله‌های کامل اصیل پژوهشی، علمی-مروری، علمی-ترویجی، مقاله کوتاه و گزارش علمی در زمینه‌‌های زیر را به چاپ می‌رساند:

 

 1- اکولوژی، بیولوژی، فیزیولوژی و ژنتیک جمعیت وبندپایان، جوندگان، عوامل بیمارگر، رستنی‌‏ های مزاحم در عرصه جنگل‌ها، مراتع، بیابان، کویر، گیاهان دارویی، درختان سریع الرشد

 2- مدیریت تلفیقی آفات، بیماری‏ها و رستنی‏ های مزاحم (IPM) در عرصه جنگل‌ها، جنگل‌کاری ها، مراتع، گیاهان بیابانی و کویر، تولید چوب، گیاهان دارویی

 3- شناسایی، معرفی و حفاظت منابع ژنتیکی بندپایان مفید، میکروارگانیسم های مفید و قارچ های خوراکی به منظور حفظ تنوع زیستی در عرصه منابع طبیعی کشور

 4- شناسایی، معرفی و بهره برداری از عوامل بیولوژیک، غیرشیمیایی و فراورده های جانبی از گیاهان برای ایجاد ارزش افزوده در راستای حمایت و حفاظت از منابع طبیعی

 5- روش های قرنطینه ای، بهداشت، کاهش آلاینده‎‏‌های زیست-محیطی و حفاظت از آتش‎‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع 

 6- تحلیل نقش انسان و روش‌های مدیریت در تخریب عرصه‌های جنگل، مرتع و بیابان و ارائه روش‌های نوین و صحیح مدیریت

 7- روش های نوین برای پایش و پیش آگاهی از رخدادهای طبیعی و تغییر اقلیم برای حفاظت بیشتر از عرصه های طبیعی