اهداف و چشم انداز

 اهداف و چشم‌انداز نشریه

 

1- انتشار و اشاعۀ پژوهش‌های اصیل و آخرین یافته‏‌های جدید پژوهشی به منظور گسترش مرزهای دانش در زمینۀ حمایت و حفاظت منابع طبیعی کشور

2- توسعۀ پژوهش‌های کاربردی در زمینۀ حفاظت و حمایت از منابع طبیعی کشور

3- ارتقاء دانش جامعه از طریق اطلاع‌رسانی پیشرفت‏‌های علمی و همچنین جلوگیری از تکرار فعالیت‌های مشابه 

4- ایجاد بستر مناسب برای شناسایی و تحلیل چالش‌ها، ارائۀ راهکارها و دستاوردها برای کلیه مخاطبین منابع طبیعی کشور

 

این نشریه انواع مقاله‌های کامل اصیل پژوهشی، علمی-مروری، علمی-ترویجی، مقالۀ کوتاه و گزارش علمی در زمینه‌‌های زیر را به چاپ می‌رساند:

 

 

1- اکولوژی، بیولوژی، فیزیولوژی و ژنتیک جمعیت حشرات و سایر بندپایان، جوندگان، عوامل بیمارگر، رستنی‌های مزاحم در عرصۀ جنگل‌ها، مراتع، بیابان، کویر، گیاهان دارویی، درختان سریع‌الرشد

2- مدیریت تلفیقی آفات، بیماری‏‌ها و رستنی‌های مزاحم (IPM) در عرصۀ جنگل‌ها، جنگل‌کاری‌ها، مراتع، گیاهان بیابانی و کویر، تولید چوب، گیاهان دارویی

3- شناسایی، معرفی و حفاظت منابع ژنتیکی بندپایان مفید، میکروارگانیسم‌های مفید و قارچ‌های خوراکی به منظور حفظ تنوع زیستی در عرصۀ جنگل‌ها و مراتع کشور

4- شناسایی، معرفی و بهره‌برداری از عوامل بیولوژیک، غیرشیمیایی و عصاره‌های گیاهان در راستای حمایت و حفاظت از جنگل‌ها و مراتع

5- روش‌های قرنطینه‌ای، بهداشت، کاهش آلاینده‎‏‌های زیست-محیطی و حفاظت از آتش‎‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع 

6- تحلیل نقش انسان و روش‌های مختلف مدیریت در تخریب عرصه‌های جنگل، مرتع و بیابان و معرفی روش‌های نوین مدیریت

7- روش‌های نوین برای پایش و پیش‌آگاهی از رخدادهای طبیعی و تغییر اقلیم در جنگل‌ها و مراتع