پرسش‌های متداول

بررسی اولیه یک مقاله واعلام اینکه مقاله متناسب با محور مجله است یاخیرمعمولا چقدر زمان می‏برد؟

به طور میانگین 1 ماه

به طورکلی فرایند داوری واعلام نتیجه نهایی وگرفتن گواهی پذیرش چقدر زمان می‏برد؟

: به طور میانگین 3 تا 6 ماه

معمولا مقاله توسط چند داور مورد بررسی قرار می‏گیرد؟

3 داور برای مقالات علمی پژوهشی
2 داور برای مقالات و گزارش‎های کوتاه

نویسندگان چگونه می‏توانند بعد از چاپ به اصل مقاله دسترسی داشته باشند؟

روند بررسی مقالات از طریق سامانه الکترونیکی قابل پیگیری می باشد

در هرشماره ازمجله معمولا چند مقاله به چاپ می‏رسد؟

حداقل 7 مقاله کامل پژوهشی

آیا ارسال مقاله به نشریه هزینه دارد؟

خیر

چگونه می توان با مدیران و پرسنل نشریه در تماس بود؟ و سایر پرسشها را مطرح کرد؟

تلفن 6-44787280 داخلی 443 و466
و یا از طریق آدرس ایمیل نشریه: Ijfrpr@rifr-ac.ir

نحوه اشتراک فصلنامه و تهیه شماره های قبلی چگونه است؟

فایل الکترونیکی شماره‎های گذشته در صفحه اصلی نشریه به اشتراک گذاشته شده است
همنچنین برای دریافت نسخه چاپی مجله فرم اشتراک مجله موجد در http://ijfrpr.rifr-ac.org/journal/subscription.form را تکمیل نمایید.

مدت انتظار چاپ مقاله چقدر زمان می‎برد؟

در اولین شماره پس از تایید داور