دوره و شماره: دوره 19، شماره 2 - شماره پیاپی 38، بهمن 1400 
اثرپذیری ساختار و زی‌توده جنگل‌های ماسال استان گیلان از عامل حفاظت

صفحه 326-338

فرشته مرادیان فرد؛ کامبیز طاهری آبکنار؛ یعقوب ایرانمنش؛ ابوذر حیدری صفری کوچی