دوره و شماره: دوره 19، شماره 1 - شماره پیاپی 37، شهریور 1400، صفحه 1-177 
ارزیابی تولید رواناب ناشی از بارندگی در کانون‌های گرد و غبار استان خوزستان

صفحه 1-18

محمد خسروشاهی؛ عادل جلیلی؛ سکینه لطفی نسب؛ فاطمه درگاهیان؛ زهرا سعیدی فر؛ آزاده گوهر دوست؛ سمیرا زندی فر؛ سمانه رضوی زاده؛ سارا تیموری؛ شهرام بانج شفیعی؛ خسرو شهبازی؛ حمیدرضا عباسی؛ مریم نعیمی


شناسایی عامل شانکر باکتریایی صنوبر در استان‌های زنجان و مرکزی

صفحه 31-43

علی علیزاده علی آبادی؛ فهیمه جامی؛ محمدرضا عارفی‌پور


مقایسه کارایی روش‌های نمونه‌برداری برخی از قاب بالان (Insecta: Coleoptera) در راشستان شصت‌کلاته، استان گلستان

صفحه 94-109

راضیه رفیعی جاهد؛ محمد رضا کاووسی؛ محمد ابراهیم فرآشیانی؛ خسرو ثاقب‌طالبی؛ یورگ مولر؛ منوچهر بابانژاد