دوره و شماره: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 34، اسفند 1398، صفحه 125-264 
ریخت‌شناسی، زیست‎شناسی و تغییرات جمعیت زنبور Anastatus acherontiae پارازیتویید شب‌پره‌ برگ‌خوار دو نواریStreblote siva در شهر بوشهر

صفحه 223-238

ناصر فرار؛ ابراهیم فرآشیانی؛ سید موسی صادقی؛ عباسعلی زمانی؛ مصطفی حقانی؛ سید رضا گلستانه


فون سوسک‌های زمینی (خانوادهCarabidae ) در مراتع استان البرز (ایران)

صفحه 251-256

سعیده محمدی؛ حمید عادلی منش؛ جاماسب نوذری؛ سعید آزادبخش؛ حامد غباری