دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 30، اسفند 1396، صفحه 115-191 
پیش‌بینی احتمال خشکیدگی جنگل‌های استان لرستان با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ترکیبی

صفحه 131-146

امید قدیریان؛ محمود رضا همامی؛ علیرضا سفیانیان؛ سعید پورمنافی؛ منصوره ملکیان؛ مصطفی ترکش


پارازیتوییدهای جوانه خوار بلوط ( L. Tortrix viridana) در استان کردستان

صفحه 176-186

صلاح الدین کمانگر؛ حسین لطفعلی زاده؛ عباس محمدی‏ خرم‏ آبادی؛ فرناز سیدی‏ صاحباری


گزارش علمی اولین گزارش قارچ Beauveria bassiana از شب پره شمشاد (Cydalima perspectalis) در ایران

صفحه 199-202

سیده معصومه زمانی؛ سمیرا فراهانی؛ محمد ابراهیم فراشیانی؛ منصور صالحی؛ سمانه سماوات