دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، آذر 1392، صفحه 69-137 
تحمل‌پذیری جمعیت‌های اسپرس به بیماری سفیدک سطحی در شرایط اصفهان

صفحه 79-88

محمدعلی علیزاده؛ احمد رضا سیف‌اللهی؛ شعبان شفیع‌زاده؛ علی اشرف جعفری


معرفی فون کنه‌های اریباتید (Acari: Sarcoptiformes: Oribatida) مراتع استان آذربایجان‎غربی

صفحه 117-136

زهرا هاشمی خبیر؛ کریم حداد ایرانی نژاد؛ محمد خانجانی؛ محمد مقدم