دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، آذر 1391، صفحه 69-169 
بررسی اثر عصاره‌ی گال‌های بلوط ایرانی بر رشد تعدادی از باکتریهای بیماری‌زای گیاهان در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 81-94

شیوا صفرپور کپورچالی؛ علی علیزاده علی‌آبادی؛ ابوالقاسم قاسمی؛ سید ابراهیم صادقی


معرفی 4 میزبان جدید برای سفیدک‌های پودری ایران

صفحه 102-107

جواد آزادبخت؛ مصطفی درویش نیا؛ جمشید حیاتی؛ نادر آزادبخت


بررسی فون کفشدوزک‎های پارک جنگلی چیتگر و تعیین گونه غالب

صفحه 135-152

علی‎رضا عبدی؛ سیدابراهیم صادقی؛ علی اصغر طالبی؛ محمود شجاعی


گزارش گونه (Hem.: Triozidae) Egeirotrioza intermedia Baeva از ایران

صفحه 169-170

مهری باب‌مراد؛ دانیل بورکهاردت؛ مهدی افروزیان؛ ستار زینالی