دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 31، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-127 
2. بررسی بیماری زغالی بلوط در جنگل‌های بلوط دچار خشکیدگی استان ایلام

صفحه 1-12

جواد اشرفی؛ احمد حسینی؛ جعفر حسین‌زاده؛ منصوره میرابوالفتحی


5. معرفی دوازده میزبان جدید برای قارچ‎های اریزیفالز(Erysiphales)

صفحه 48-71

کرم سپه‎وند؛ مصطفی درویش نیا؛ سید اکبر خداپرست؛ عیدی بازگیر


7. برآورد میزان کربن انتشار یافته از جنگلکاری‌های کاج تدا (Pinus taeda L.) در اثر آتش سوزی با استفاده از معادلات آلومتریک

صفحه 88-101

کامبیز طاهری آبکنار؛ ابوذر حیدری صفری کوچی؛ سلما دهقان زاد؛ سمیه مستحسن پور؛ فرشته مرادیان فرد


8. مگس Compsilura concinnata (Meigen)، پارازیتویید شب‌پره شمشاد Cydalima perspectalis (Walker)، از ایران

صفحه 102-106

سمیرا فراهانی؛ منصور صالحی؛ محمد ابراهیم فراشیانی؛ ابراهیم گیلاسیان؛ سید نقی خالقی تروجنی؛ یزدانفر آهنگران


9. طیف میزبانی جدید تعدادی از زنبورهای متعلق به جنس Bruchophagus (Hym.: Eurytomidae) در ایران

صفحه 107-117

مهدی پارسا؛ حمید عادلی منش؛ سید ابراهیم صادقی؛ حسین لطفعلی زاده؛ ایاد السندی؛ علی محمد پور؛ مارینا زرووا؛ ویکتور فورسف