تعداد مقالات: 305
1. شناسنامه جلد 2-16

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 0-0


4. رابطه بین تغییر اقلیم و آتش‎سوزی در جنگل‎های استان گلستان

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-10

سعیده اسکندری


5. بررسی بیمارگری جدایه‌های مختلف Beauveria bassiana و Isaria farinosae روی لارو سن چهار پروانه‌ی برگ‌خوار سفید اشجار (Hyphantria cunea (Lep.: Arctiidae

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-13

مریم عجم حسنی؛ جلال جلالی سندی؛ محمدجعفر فارسی؛ احمد محرابی


7. بررسی عوامل مؤثر در میزبان‌یابی مگس Dip. : Tachinidae) Pales murina) پارازیتویید پروانه برگخوار کنار (Thiacidas postica)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 1-8

ناصر فرار؛ حسن عسکری؛ سید رضا گلستانه؛ محمود عالیچی؛ سید موسی صادقی


8. بررسی علل خشکیدگی و مرگ درختان سرو نقره‌ای (Cupressus arizonica) در منطقه قم

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 1-9

حسین خاکدامن؛ عباس پورمیدانی؛ سید علی نجات سالاری


10. بررسی اثر برخی عوامل اکولوژیکی در رشد و اسپورزایی قارچ Lecanicillium muscarium روی محیط غذایی جامد

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 1-21

محمد جعفر فارسی؛ حسن عسکری؛ خلیل طالبی جهرمی؛ عزیز خرازی پاکدل


12. بیولوژی مگس میوه کنار (Carpomya vesuviana (Dip.: Tephritidae شناسایی دشمنان طبیعی آن در استان بوشهر

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1382، صفحه 1-23

ناصر فرار؛ محمود محمدی؛ سیدرضا گلستانه


13. مقایسه طول دوره پیش از بلوغ، طول دوره پس از بلوغ، طول عمر و باروری شته برگ صنوبر (Chaitophorus leucomelas (Hom.: Aphididae روی کلن‌های صنوبر در شرایط آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 1-6

مریم پهلوان یلی؛ سید ابراهیم صادقی؛ سعید محرمی پور؛ ستار زینالی؛ بیتا علی


14. آفات صنوبر و گونه ها و کلنهای میزبان آنها در کرج

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1383، صفحه 1-22

مهری باب مراد؛ سید ابراهیم صادقی


15. شبیه‌سازی رفتار آتش با استفاده از مدل آتش FlamMap در برنامه Arcfuels (مطالعه موردی جنگل‌کاری‌های تخسَم در استان گیلان)

دوره 14، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-11

مسعود امین املشی؛ مهرداد قدس خواه؛ امیر اسلام بنیاد؛ حسن پوربابایی؛ مصطفی جعفری؛ وحید غلامی


17. تعیین میزان و شدت آلودگی گونه‌های درختی به سوسک شاخک بلند سارتا Aeolesthes sarta در فضای سبز شهر اصفهان

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 47-60

افسانه مظاهری؛ بیژن حاتمی؛ جهانگیر خواجه‌علی؛ سید ابراهیم صادقی؛ یوسف نمازی


18. بیماری گل‌سبزی سیاه دانه در منطقۀ سمیرم اصفهان

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 51-58

صادق جلالی؛ مهدی نصر اصفهانی؛ محمدرضا باقری


19. بررسی تأثیر قرق بر تراکم و غنای گونه‌ای بانک بذر خاک و تشابه آن با پوشش سطح زمین در مراتع کوهستانی پلور

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 69-78

مریم دانشگر؛ رضا عرفانزاده؛ حسن قلیچ‌نیا


20. ارتباط بین فراوانی قارچ‌های ماکروسکوپی چوب‌زی درختان راش (Fagus orientalis Lipsky) با عوامل فیزیوگرافی (مطالعه موردی: جنگل خیرود نوشهر)

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 77-85

نادیا عبیاوی؛ محمدرضا مروی‏ مهاجر؛ وحید اعتماد؛ محمدرضا آصف


21. مقایسه بین میزان تأثیر پارامترهای تبخیر و تعرق مرجع و رطوبت نسبی روی وقوع آتش‎سوزی در جنگل‎های زاگرس (مطالعه موردی: استان خوزستان)

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 79-86

سجاد عالی‌محمودی سراب؛ جهانگیر فقهی؛ افشین دانه‌کار؛ پدرام عطارد


22. معرفی فلور، شکل زیستی و وضعیت رویشی علف‌های هرز در صنوبرکاری های استان مرکزی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 79-87

غلامرضا گودرزی؛ حجت‌الله زاهدی‌پور؛ موسی رنجبر ماسوری؛ عباس متقی


23. بررسی اثر عصاره‌ی گال‌های بلوط ایرانی بر رشد تعدادی از باکتریهای بیماری‌زای گیاهان در شرایط آزمایشگاهی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 81-94

شیوا صفرپور کپورچالی؛ علی علیزاده علی‌آبادی؛ ابوالقاسم قاسمی؛ سید ابراهیم صادقی


24. تعیین الگوی پراکنش مکانی دسته‎های تخم ابریشم‌باف ناجور (Lymantria dispar) و ارتباط آن با تیپ‌های جنگلی و جاده‌ها

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 81-91

گودرز حاجی‌زاده؛ محمدرضا کاوسی؛ شعبان شتایی؛ جهانگیر محمدی


25. واسنجی دستگاه به‌‎سوخت‎سنج در ارزیابی مقدار سوخت چوبی در ایران (مطالعه موردی جنگل‌کاری‎‎های کاج تدا در مناطق جنگلی لاکان رشت)

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 87-96

مسعود امین املشی؛ مهرداد قدس خواه؛ امیر اسلام بنیاد؛ حسن پوربابایی؛ مصطفی جعفری؛ وحید غلامی